บริษัท พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

การออกบิล

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบภาษีของลูกค้า
บริษัทจึงได้จัดทำระบบบิลเป็น 2 ระบบ ให้ลูกค้าเลือกได้ดังนี้

1. ลูกค้าที่อยู่ในระบบ VAT
ขายและออกบิลในนาม บริษัท พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. ลูกค้าที่ไม่อยู่ในระบบ VAT

ขายและออกบิลในนาม นาย พีระพงค์ อมรพิชญ์
โดยในบิลมี ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศํพท์, และ หมายเลขผู้เสียภาษี ตามข้อกำหนดสรรพากร
โดยลูกค้าสามารถนำไปแสดงเป็นค่าใช้จ่ายกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท พีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Peerapong Corporation Limited